Training Mentorwijs: 15 voormannen opgeleid in sociaal leidingeven

Veertien leidinggevenden van Rosa Novum en de Koninklijke Ginkel Groep hebben de training MentorWijs succesvol afgerond. MentorWijs is bedoel voor voormannen en- vrouwen die leidinggeven aan mensen met een arbeidsbeperking. Want de bedoeling is dat de wijze van leidinggeven bijdraagt aan hun ontwikkeling.

De leidinggevenden (voormannen, uitvoerders en vestigingsleiders) leren in 5 dagdelen observeren, gedragsstijlen herkennen, competenties herkennen en ontwikkelen. Daarnaast is zelfreflectie van belang: wat doe je als een medewerker iets niet begrijpt? Denk je na over hoe je de instructies anders kan aanbieden? Ben je bereid en in staat je leidinggevende stijl aan te passen aan persoon en context?

Belangrijk is, zo bleek tijdens de training, om mensen niet bewust of onbewust in hokjes te plaatsen. Een voorbeeld: een collega is geen autist, hij heeft autisme. En dat is op zich niet eens zo interessant. Want je werkt met het gedrag dat iemand laat zien, niet met zijn beperking of ‘aandoening’.

Een zeer relevant onderdeel van de training was het onderwerp competentieontwikkeling. Alles komt in dit onderwerp samen: observeren hoe iemand zijn taak uitvoert en hoe dat beter kan,┬ábeslissen welke competenties er in het spel zijn, interpreteren wat de oorzaak zou kunnen zijn van een achterblijvende competentie en met de betreffende collega samen de competenties ontwikkelen. En er kwamen interessante adviezen voorbij om mensen nieuwe taken aan te leren en zich verder te ontwikkelen. Denk aan ‘Plaatje, Praatje, Daadje’: iets laten zien, een korte uitleg geven, en het voordoen. Dat lijkt logisch maar toch komt het voor dat er een vage opdracht wordt gegeven en de collega in verwarring is over wat de bedoeling is.

De training werd zeer gewaardeerd door de deelnemers. Het gemiddelde rapportcijfer was een 8. Afgesproken is dat er terugkomdagen en interne intervisie plaats gaan vinden om de begeleidingsmethode vast te houden en verder door te ontwikkelen.