"Wat is dat precies, een sociaal bedrijf?"

Sociaal ondernemen in het groen

Een sociaal bedrijf is een commercieel bedrijf met een maatschappelijke doelstelling. Commercie is een middel om een sociaal doel te bereiken. In ons geval is dat mensen met een arbeidsbeperking zinvol en betaald werk te bieden in groenonderhoud. En ze te begeleiden in hun ontwikkeling tot vakman of vakvrouw. Want een afstand tot de arbeidsmarkt wordt door werkervaring en begeleiding steeds kleiner.

Een sociaal bedrijf herinvesteert zijn winst, of een groot deel ervan, in het maatschappelijke doel. Want de winst wordt niet uitgedrukt in geld maar in ‘sociale opbrengsten.’

Vindt u sociale winst ook belangrijk?

Wilt u weten wat het voordeel is om het groenonderhoud bij uw organisatie door een sociaal bedrijf als Rosa Novum uit te laten voeren?

Maak een afspraak, we komen graag bij je langs voor een kennismakingsgesprek.