Jaarbericht 2023: sociale impact en kwaliteit bedrijfsvoering

Rosa Novum brengt jaarlijks de sociale impact van het bedrijf in beeld. Daarvoor meten we onze impact op een tiental indicatoren. In 2023 legden we daarnaast het accent op de kwaliteit van de sociale bedrijfsvoering.

Ook in 2023 wist Rosa Novum weer meer mensen duurzaam aan het werk te helpen. Er kwamen netto 13 dienstverbanden bij, naast groei in onder andere re-integratietrajecten,  loopbaanoriëntatietrajecten en interne detacheringen. Dit laatste betekent dat we 5 extra mensen door konden plaatsen naar onze commerciële zusterbedrijven die net als Rosa Novum onderdeel zijn van de Koninklijke Ginkel Groep. De medewerkers gaven hun werk bij Rosa Novum een 8.2. Een belangrijk resultaat.

Sociale kwaliteit bedrijfsvoering

De continue groei maakte dat we in 2023 extra hebben geïnvesteerd in de sociale kwaliteit van onze bedrijfsvoering. Een van de interessante ontwikkelingen is dat we met samen met Aeres-Velp zijn gestart met praktijkleren met MBO-verklaring niveau 3. Doel is om onze medewerkers de kans te geven door te groeien naar de functie van assistent-voorman binnen Rosa Novum zonder dat ze de schoolbanken in moeten. Met praktijkleren kunnen ze hun coördinerende kwaliteiten in de praktijk aantonen.

PSO 30 Plus

In 2023 behaalde Rosa Novum de hercertificering PSO-30+ (AWB). Met dit certificaat tonen we aan dat 72,4% van ons personeelsbestand een formeel vastgestelde afstand tot de arbeidsmarkt heeft (lees: behoort tot de PSO-doelgroep). Publieke opdrachtgevers kunnen dit certificaat verplicht stellen bij aanbestedingen zodat bedrijven gestimuleerd worden aan arbeidsparticipatie te doen. Dit percentage is licht gedaald (voorheen was het 75%) omdat we ervoor gekozen hebben ook kwetsbare werkenden een kans te bieden die niet tot de doelgroep gerekend worden, denk aan statushouders. We doen dit omdat ook deze doelgroep gebaat is bij een steuntje in de rug op de arbeidsmarkt.

Sociale impact

In 2023 heeft Rosa Novum op de meeste sociale indicatoren die we hanteren om onze impact te meten goed gescoord. Vooral de jaarlijkse groei in duurzame arbeidsplaatsen, de werknemerstevredenheid en de stabiliteit in interne opleidingstrajecten vallen daarbij op.

Lees het volledige jaarbericht