Groenonderhoud

Zakelijk groen

U kunt bij Rosa Novum terecht voor het (groen)onderhoud van uw bedrijventerrein, de bedrijfstuin of andere groenvoorzieningen. U kunt kiezen voor een vast contract. Maar ook op afroep kunnen wij voor u aan de slag. We bieden u een vaste contactpersoon en vaste medewerkers. Want we hechten aan persoonlijk contact en een goede, langdurige relatie met onze opdrachtgevers.

Woningbouwcoöperaties en Verenigingen van eigenaren 

Rosa Novum is gespecialiseerd in het totale beheer van de omgeving (omgevingszorg) rond het onroerend goed van woningbouworganisaties. Ook werken we in opdracht van VvE’s. Vaak gaat het daarbij om meer dan het onderhoud van groen. We ruimen zwerfvuil op, houden de bewegwijzering schoon en kunnen meldingen van bewoners afhandelen.

Openbaar groen en omgevingsbeheer

Rosa Novum onderhoudt het openbaar groen in opdracht van gemeenten. Het varieert van plantsoenen, rotondes en parken tot integraal bermbeheer. Maar Rosa Novum kan ook het totale beheer van de omgeving voor gemeenten uitvoeren. We ruimen zwerfvuil op, houden de bewegwijzering en andere borden schoon en kunnen meldingen van bewoners afhandelen. We hechten daarbij grote waarde aan een goede samenwerking en afstemming met de gemeente en zijn eigen groenmedewerkers en andere betrokken partijen.

Waarom kiezen voor Rosa Novum?

Een belangrijke reden om voor Rosa Novum te kiezen is dat u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er werk mee geeft. Dat kunnen ook nieuwe mensen zijn, uit uw gemeente, wijk of clientenbestand: Rosa Novum gaat graag samenwerkingsverbanden met (semi) publieke opdrachtgevers aan om meer mensen aan het werk te helpen.