Social Enterprise Nederland, waarom is Rosa Novum lid?

Rosa Novum is lid van Social Enterprise Nederland geworden. Deze netwerkorganisatie verenigt zo’n 250 bedrijven die maatschappelijke problemen willen oplossen. Het zijn ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen. Social enterprises zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu.

Definitie social enterprise

Social Enterprise Nederland gaat uit van de definitie die de Europese Commissie hanteert voor ‘sociale onderneming’. Ook de Sociaal Economische Raad (SER) gebruikt deze. In de definitie staat niets over de juridische vorm.

Een sociale ondernemingen volgens deze definitie:

  • Onderneemt primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first).
  • Realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert. Heeft een verdienmodel.
  • Ziet winst als middel
  • Is transparant en fair naar iedereen.
  • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd.
  • Baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.

Waarom is Rosa Novum lid?

Rosa Novum is lid geworden van Social Enterprise Nederland om een bijdrage te leveren aan sociaal ondernemen in Nederland, ervaringen uit te wisselen met andere sociale ondernemingen, en te kunnen leren van andere sociale bedrijven. We ontmoeten ook ondernemingen in andere sectoren dan de arbeidsparticipatie, dat is inspirerend en levert ook weer nieuwe ideeën op voor een duurzame bedrijfsvoering, ook op andere terreinen dan arbeidsparticipatie.

Geïnteresseerd?

Kijk ook eens op onze webpagina van Social Enterprise Nederland