Omgevingsbeheer

Rosa Novum kan het totale beheer van de omgeving uitvoeren. Bijvoorbeeld voor gemeenten en woningbouwcorporaties (en bedrijven). We ruimen zwerfvuil op, houden de bewegwijzering en andere borden schoon en behandelen de meldingen van bewoners.

Het uitbesteden van het totale beheer van de omgeving kan belangrijke voordelen hebben. U wordt ‘ontzorgd’ en behoudt het gewenste kwaliteitsbeeld tegen een verantwoorde prijs. We hechten daarbij grote waarde aan een goede samenwerking en afstemming met u als opdrachtgever en andere betrokken partijen.

Waarom kiezen voor Rosa Novum?

Een belangrijke reden om voor Rosa Novum te kiezen is dat u mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er werk mee geeft. Dat kunnen ook nieuwe mensen zijn, uit uw gemeente, wijk of clientenbestand: Rosa Novum gaat graag samenwerkingsverbanden met (semi) publieke opdrachtgevers aan om meer mensen aan het werk te helpen.