Rosa Novum, toppresteerder in arbeidsparticipatie

Het groenvoorzieningsbedrijf Rosa Novum heeft de hoogste trede van de PSO-prestatieladder behaald: PSO 30+. Volgens PSO Nederland behoort het bedrijf hiermee tot de 10% best presterende bedrijven op het gebied van arbeidsparticipatie. Er zijn maar 150 bedrijven in Nederland die het PSO 30+ certificatie mogen voeren. Donderdag 5 maart 2020 ontvingen Nancy van der Vin en Wim van Ginkel van Rosa Novum en moederbedrijf de Koninklijke Ginkel Groep het certificaat, uit handen van PSO-directeur Yuri Starrenburg en wethouder Dylan Lichtenberg van de gemeente Veenendaal.

‘Goed voor elkaar’

Rosa Novum, onderdeel van de Koninklijke Ginkel Groep, onderhoudt groenvoorzieningen en bedrijfstuinen, oftewel openbaar- en zakelijk groen. Het bedrijf werkt binnen de ‘middenband’ van Nederland in opdracht van bedrijven, zorginstellingen, woningbouwcoöperaties, gemeenten, en andere organisaties.

‘Rosa Novum is een bedrijf met een maatschappelijke missie’, vertelt vestigingsleider Nancy van der Vin. ‘We verbeteren de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door zinvol, betaald werk en ontwikkelkansen te bieden in groenonderhoud.’

Onder het motto ‘goed voor elkaar’ maken de werknemers van Rosa Novum zich dagelijks sterk voor hun opdrachtgevers, én voor elkaar.

Duurzaam en sociaal ondernemen

‘Een bedrijf is er primair voor mensen en het oplossen van vraagstukken van klanten en samenleving, dat is onze overtuiging’, vertelt Van der Vin. ‘En wij geloven erin dat iedereen een vak wíl en kán leren. Onze medewerkers bewijzen dat dagelijks.’

‘Ons ondernemerschap is op twee pijlers gebaseerd: duurzaam en sociaal, vervolgt Van der Vin. ‘De sociale component vullen we in door zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam in dienst te nemen. Ook vinden we het belangrijk om medewerkers te helpen zo breed en zelfstandig mogelijk inzetbaar te worden. Dat versterkt de arbeidspositie van onze mensen, binnen en buiten ons bedrijf. Daarnaast proberen we ook duurzaam te werken, bijvoorbeeld door ecologische en steeds vaker ook circulaire principes te hanteren in onze werkwijzen.’

PSO trede 3 | 30+

Hoewel Rosa Novum zowel binnen haar branche als op de PSO een nieuwkomer is, heeft het bedrijf middels en onafhankelijke audit aangetoond te voldoen aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voor de hoogst haalbare PSO-erkenning: trede 3 én 30+. Hiermee toont Rosa Novum niet alleen aan dat het op het gebied van sociaal ondernemerschap tot de 10% best presterende bedrijven in Nederland behoort, maar ook dat minimaal 30% van zijn totale personeelsbestand bestaat uit mensen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet. Deze Aanbestedingswet maakt het voor (semi-)publieke opdrachtgevers mogelijk om opdrachten voor te behouden aan bedrijven als Rosa Novum.

‘Vanaf onze oprichting in 2018 was al duidelijk dat we een PSO-certificaat zouden aanvragen om in de markt te bewijzen dat we een oprechte, integere, en transparante onderneming zijn die aantoonbaar werk maakt van arbeidsparticipatie’, vertelt Van der Vin. ‘Vandaar ook dat we de hoogste trede wilden behalen. Met dit certificaat kunnen we een aantoonbaar betrouwbare partner zijn voor publieke opdrachtgevers en bedrijven die hun SROI serieus willen invullen.’

Tijdens een feestelijke uitreiking op 5 maart 2020 heeft Rosa Novum het PSO-certificaat overhandigd gekregen van PSO-directeur Yuri Starrenburg. Het certificaat voor Rosa Novum zal voor een periode van twee jaar geldig zijn.