Pilot praktijkleren van start

Voor mensen die geen diploma hebben kunnen halen, bijvoorbeeld vanwege taal- of leerproblemen, is het lastig om alsnog onderwijs te gaan volgen. Daar komt een oplossing voor: de MBO-praktijkverklaring.  Op 23 april is de inschrijving voor de tweede tranche ‘pilots praktijkleren’ gestart. Regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, bedrijfsleven en organisaties voor werk en inkomen gaan vorm geven aan praktijkleren met een praktijkverklaring in het mbo.

Voor wie is praktijkleren bedoeld?

Praktijkleren is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat lastig is. Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW startte SBB eind 2018 in nauwe samenwerking met de Programmaraad (Divosa, VNG, UWV en Cedris) met de voorbereiding van regionale samenwerkingsverbanden op deelname aan de pilots.

Waarom praktijkleren?

Rosa Novum is enthousiast over de pilot omdat zo’n 70% van zijn medewerkers een startkwalificatie mist. Deze medewerkers willen graag leren en hebben ambities. Maar het reguliere onderwijsaanbod is niet vriendelijk voor mensen zonder startkwalificatie. Dus leren in de praktijk, gecombineerd met een landelijke erkenning van het getuigschrift, zou een prachtige oplossing zijn. Medewerkers ontwikkelen zich in hun werk, worden breder inzetbaar of kunnen zich specialiseren en hun kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt wordt sterk verminderd.

 

Meer weten? Volg de link