Hoe gaat Rosa Novum om met het Corona-virus?

Vanzelfsprekend houdt Rosa Novum zich strikt aan de RIVM-richtlijnen en volgen we de aanwijzingen van de overheid nauwgezet op.

Daarnaast volgen we het beleid van onze klanten en opdrachtgevers, zoals dat geldt op de locaties waar wij aan het werk zijn. Zijn er bijzonderheden, dan is het nuttig om onze collega’s daarvan op de hoogte te stellen.

Ons werk speelt zich verder buiten af en wordt in kleine, vaste groepen uitgevoerd. De aard van onze werkzaamheden is daarmee niet risicovol en kan op dit moment gewoon doorgaan. Maar we zullen alles in het werk stellen om ook kleine risico’s af te dekken. Onze collega’s ontvangen regelmatige (op dit moment zelfs dagelijkse) briefings en instructies die zijn toegesneden op hun werk en thuissituatie.

We houden de ontwikkelingen nauw in de gaten.  We passen ons beleid aan zodra dit van ons wordt gevraagd of wij dit zelf nodig achten. En we wensen iedereen sterkte de komende weken!

Wilt u meer informatie of overleg?

Neem gerust contact op met Nancy van der vin, 06-22 54 73 86 .