Rosa Novum

Nancy van der Vin

Oprichter Rosa Novum

"Ik wilde concreter het verschil maken"

Meer dan 30 jaar was ik als trainer, consultant en interim-manager aan het werk, vooral bij de overheid en in de zorg. Interessant, leuk en belangrijk werk met een prima beloning. Maar toch… er knaagde iets. Ik wilde concreter het verschil maken. Door dat gevoel ben ik in 2018 met Rosa Novum begonnen. Ik vertel je hoe dat ging. 

Wat er knaagde was dat ik me afvroeg wat nu mijn concrete bijdrage aan een betere wereld was. Dat klinkt hoogdravend misschien maar het is een relevante vraag, die iedereen zich mag stellen tijdens zijn loopbaan. En volgens mij doen veel mensen dat ook, zeker nu.

Social return

Ondertussen speelde mijn man, Wim van Ginkel, met de gedachte om met zijn groenvoorzieningsbedrijf de Koninklijke Ginkel Groep meer te gaan doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return heet dat in goed Nederlands. Hij werkte enige jaren samen met de sociale werkvoorziening in Veenendaal (IW4) waardoor hij de ‘wsw-doelgroep’ goed leerde kennen. En via deze samenwerking stroomden er mensen met een wsw-indicatie in bij zijn bedrijf. En wat bleek? Ze deden het goed en vonden het groene werk leuk. Maar omdat de sociale werkvoorziening een prima werkgever was voor de medewerkers, bleven ze gedetacheerd en verdween het idee naar de achtergrond.

Participatiewet en banenafspraak

Maar de wereld veranderde snel: de participatiewet en de banenafspraak kwamen en de instroom van de sociale werkvoorziening stopte. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moesten bij ‘gewone’ commerciële bedrijven aan de slag. Het gevolg was dat gemeenten aanklopten bij de Koninklijke Ginkel Groep omdat zij werk zochten voor allerlei mensen: oud en jong, werk willend en enthousiast maar kampend met lichamelijke, cognitieve of psychische uitdagingen. In vakjargon: hun arbeidsvermogen is niet 100% en daarmee is het moeilijk voor deze groep een serieuze baan te vinden.

Onderzoek

De ontwikkelingen zetten Wim en mij aan het denken. En omdat het me interesseerde, voerde ik een onderzoek uit. De vraag was namelijk hoe de Ginkel Groep het beste met mensen met een arbeidsbeperking zou kunnen werken. Het onderzoek wees uit dat een sociaal bedrijf de beste optie was. Daarmee bedoel ik dan een bedrijf dat commercie als middel kiest om een maatschappelijke doelstelling te bereiken. Een gewoon bedrijf dus, maar toch bijzonder omdat het maken van winst geen doel op zich is.

Het bedrijf dat je iedereen gunt

De rest van het verhaal is snel verteld. Ik werd steeds enthousiaster en Wim zocht iemand die het bedrijf kon opzetten en leiden. Ik had al veel ervaring met het opzetten van nieuwe afdelingen in bedrijven en organisaties, dus zo ben ik vestigingsleider van Rosa Novum geworden. Samen met de voormannen Richard van Dijk en Geert Jan Tams (volg de link voor hun verhaal), en de inmiddels (2021)  41 medewerkers (we startten in 2018 met 8), bouwen we nu aan het bedrijf dat je iedereen gunt.  Het is een een bedrijf waar je niet in een hokje hoeft te passen, waar het werk op jou wordt afgestemd, en niet andersom. Waar begeleiding op het werk normaal is en je in je eigen tempo kunt werken. En waar de kwaliteit gewoon goed is. Samen kunnen we namelijk alles!

Hoe kijk ik terug op deze stap? 

Ook als zelfstandige bij de overheid kon ik mooie dingen bereiken maar nooit zo concreet en snel als nu. Nu zie ik elke dag wat we hebben bereikt: een Theo die trots is dat hij meedoet aan praktijkleren, een collega die zijn depressie hanteerbaar houdt door te werken, een jongen uit het praktijkonderwijs die het schopt tot voorman. En ik maak onderdeel uit van een netwerk van gelijkgestemden. Mensen van het UWV, de gemeenten, scholen en bedrijven die allemaal hetzelfde voor ogen hebben: mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, duurzaam aan het werk helpen. En het mogelijk maken dat ze zich competent en opgenomen voelen en een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen, simpelweg omdat ze werken en leren. Wat wil je nog meer?

Nancy van der Vin
Vestigingsleider Rosa Novum
E: nvandervin@Rosanovum.nl
M: 06 22 54 73 86