Jaarbericht 2019 Rosa Novum, eerste terugblik op resultaten en impact

Het jaar 2019 was bijzonder voor hoveniersbedrijf Rosa Novum. Na de oprichting in 2018 was 2019 het eerste volledige groeiseizoen en boekjaar. Hoe heeft Rosa Novum gepresteerd? En waar staat het bedrijf voor?

Rosa Novum werkte in 2019 voor 90 opdrachtgevers. Het grootste deel van de omzet van Rosa Novum kwam voor rekening van (semi-) publieke opdrachtgevers. Denk aan woningbouwcoöperaties, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), recreatie- en sportorganisaties, scholen, gemeenten en zorgorganisaties. Toch levert het bedrijfsleven inmiddels 1/3 van het aantal opdrachtgevers. Steeds meer bedrijven willen hun groenonderhoud door Rosa Novum laten uitvoeren. Zij beseffen namelijk dat ze via sociale inkoop maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook kunnen bedrijven social return on investment aantonen.

Bereikte sociale impact

Rosa Novum is niet zomaar een hoveniersbedrijf natuurlijk. Naast het zo goed mogelijk bedienen van onze klanten, werken we aan sociale impact. Hoe zag deze eruit in 2019? De data zijn opgenomen in de onderstaande tabel (met het vervelende woord doelgroepers of doelgroepmedewerkers, worden mensen bedoeld die vallen onder de participatiewet, banenafspraak of de wet voor de sociale werkvoorziening).
Voor een betere blik op de tabel volg Tabel jaarverslag 2019 def pdf

*    detachering vindt plaats vanuit sociale werkbedrijven IW4 uit Veenendaal en Rijnvicus uit Alphen aan de Rijn
** er is in 2020 plek voor nieuwe stagiairs praktijkonderwijs of praktijkleren (derde leerweg). Drie stagiairs hebben namelijk een contract gekregen bij Rosa Novum.

Voorzichtige conclusies data

De grootste sociale impact bereik je als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit werkeloosheid of niet-duurzame arbeid in een vaste baan wordt aangenomen. Dit is in 3 gevallen gelukt in 2019. Maar ook de stap van de sociale werkvoorziening naar begeleid werken is een stijging naar het hoogste niveau op de participatieladder: een vaste baan in het gewone bedrijfsleven. Dit lukte 8 mensen in 2019. Zij stapten over van de sociale werkvoorziening naar Rosa Novum. Toch begint alles met ontwikkelmogelijkheden: stages, leer-werk- of werkfittrajecten en re-integratieplekken. Rosa Novum kon 4 mensen leer-werkplekken aanbieden in 2019 en kon voor 2 mensen plekken creëren om te herstellen van psychische problematiek.  Zo vinden zij hun weg terug naar de samenleving.

Evaluatie onder medewerkers

Rosa Novum heeft in november 2019 een evaluatie onder de 35 medewerkers uitgevoerd. Onderwerpen waren de samenwerking, de leiding, de eigen bijdrage en het werk voor de klant. Het beeld dat dit opleverde, is zeer positief. De medewerkers hebben het goed naar hun zin, de sfeer is goed, de samenwerking met zusterbedrijf Van Ginkel verloopt goed en de medewerkers hebben vertrouwen in de leiding. Een citaat: ‘De bereikbaarheid van de voormannen en vestigingsleider wordt als erg prettig ervaren. De begeleiding is ook top en als er wat is, dan kan je altijd bij hen terecht.’

Er zijn ook verbeterpunten: de uitleg van het werk tijdens de dagstart (de mannen van Rosa Novum starten elke dag met een korte toelichting op het werk van die dag of week) kan soms duidelijker en het is fijn als spoedklussen minimaal een week van te voren kunnen worden besproken. De verbeterpunten zijn inmiddels opgepakt.

Mijlpalen: PSO-30-Plus, ISO-9001 en Groenkeurcertificaat

Een van de 3 mijlpalen van 2019 is dat Rosa Novum per 1 november 2019 PSO-gecertificeerd is. Rosa Novum behaalde de hoogste trede op de Prestatieladder Sociaal ondernemen: PSO-30-Plus. Dit betekent dat Rosa Novum aantoonbaar meer dan 30% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst heeft: Rosa Novum behaalde in het toetsingsjaar (van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 219) een percentage van 59,4% . Ook betekent het dat Rosa Novum aan de kwalitatieve eisen voldoet voor begeleiding en inclusiviteit. Maar Rosa Novum behaalde ook vaktechnisch belangrijke kwaliteitscertificeringen. Met het behalen van Groenkeur en ISO-9001 toont Rosa Novum aan op het hoogste kwaliteitsniveau in hoveniersland mee te kunnen.

Meldingen

Rosa Novum ontving in 2019 zo’n 13 klachten van klanten die allemaal binnen de afgesproken tijd konden worden opgelost (meestal binnen een dag). Ook kreeg Rosa Novum 21 zogenaamde signaleringen van medewerkers. De meeste betroffen kleine schades aan de eigen auto’s. Het aantal schades door bosmaaien (wegspattend materiaal) is in 2019 beperkt gebleven tot 2, dankzij extra managementaandacht en (veiligheids)opleidingen op dit gebied.

Communicatie

Rosa Novum is een bedrijf met een verhaal. Dat verhaal delen we graag omdat we denken dat dit bijdraagt aan de acceptatie van mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijfsleven. Dit doen we via onze sociale mediakanalen (Facebook en Linkedin), door deelname aan initiatieven van WSP’s, via presentaties op verzoek en via (regionale) media. Luister hier naar het verhaal van Rosa Novum, verteld door vestigingsleider Nancy van der Vin in Business Club Radio Ede. Leuk feit is dat deze verkorte versie is gemonteerd door Sharano van Schaik, medewerker van Rosa Novum.

Netwerken en leren

Rosa Novum deelt zijn kennis en ervaring met andere werkgevers. Dat doen we in diverse netwerken waaronder het Werkgeverspanel van het Werkgevers Servicepunt regio Foodvalley en het recent gestarte werkgeversnetwerk ION. Ook doen we samen met MBO-instelling Aeres Velp, de gemeentes Ede en Veenendaal, Leger des heils 50/50 Green en ’s Heeren Loo mee aan de pilot praktijkleren van de ministeries van Onderwijs en Wetenschap en Sociale zaken en werkgelegenheid.

Conclusie en volgende stappen

Rosa Novum heeft een goed 2019 achter de rug. Het bedrijf kent een hoge medewerkerstevredenheid, heeft flinke sociale impact bereikt en is financieel gezond. We zijn en hebben het conform onze pay off goed voor elkaar.  Dus we zijn klaar voor de volgende stappen in 2020. Een van die stappen kunnen we al verklappen. Op de locatie van de vestiging Van Ginkel West-Nederland aan in Oud Ade, starten we met een nieuwe vestiging: Rosa Novum West-Nederland. Vanuit deze plek bedienen we de regio Alphen, Leiden, Kaag en Braassem. Alle signalen staan op groen voor Rosa Novum in 2020. We gaan ervoor want we geloven erin!