Rosa Novum scoort 16% hoger bij hercertificering PSO-30+

Rosa Novum is al sinds 2019 gecertificeerd voor de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (Trede 3 en PSO-30+). Dus na 2 jaar was het tijd voor de eerste hercertificering. Behaalden we in 2019 nog een score van 59%, dit jaar behoort 75% van de collega’s tot de PSO-doelgroep. Een stijging van 16% in 2 jaar tijd.

De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) is een kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is wetenschappelijk onderbouwd en maakt de mate waarin organisaties sociaal ondernemen meetbaar. Het is gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

De PSO brengt in kaart hoeveel medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken bij een bedrijf ten opzichte van het totaal aantal medewerkers. Uit deze meting komt een percentage, in het geval van Rosa Novum is dat 75%. Dit betekent dus dat 75% van de medewerkers tot de PSO-doelgroep behoort. Hierbij gaat het onder andere om mensen met een indicatie banenafspraak, een SW-indicatie, of een Wajong.

PSO-30+

De PSO-30+ is de hoogst bereikbare trede van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Meestal behalen alleen Sociaal Werkbedrijven dit niveau. Maar Rosa Novum is als commercieel bedrijf in staat dit niveau te behalen. Dit doen we door zeer praktijkgericht aan de slag te gaan met onze collega’s en in beeld te brengen wat ze nodig hebben om goed tot hun recht te komen. Zo blijken de meeste collega’s binnen een jaar goede onderhoudshoveniers te kunnen worden waardoor we, dankzij hun inzet, een concurrerend hoveniersbedrijf kunnen runnen. Rosa Novum is een van de grotere hoveniersbedrijven in de regio Foodvalley en krijgt het rapportcijfer 8,4 van klanten.

Overigens betekent het PSO 30+ certificaat ook dat Rosa Novum aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. We zijn daarmee een interessante partner voor publieke opdrachtgevers die met hun opdrachten willen of moeten bijdragen aan arbeidsparticipatie.
Hier leest u meer over de inhoudelijke PSO 30+ criteria.

Kwalitatieve criteria

Natuurlijk zijn we trots op het bereikte percentage. Maar belangrijker is dat we voldoen aan de kwalitatieve criteria van de PSO. We hebben bewezen dat we met onze investeringen in leiding, begeleiding, organisatie en praktijkleren collega’s een veilige werkomgeving bieden die voor iedereen, naar zijn eigen behoeften, uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden biedt. En niet onbelangrijk: het merendeel van onze collega’s heeft een vaste baan met een CAO-loon.