Jaarbericht sociale impact Rosa Novum 2022: 11 nieuwe collega’s!

Jaarlijks publiceert Rosa Novum een sociaal jaarbericht. In dit jaarverslag geven we inzicht in de sociale impact die we met ons bedrijf hebben bereikt in een jaar. Ook geven we inzicht in het verloop daarvan over de jaren heen. In 2022 viel vooral de groei van Rosa Novum op. Er kwamen 11 collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt bij!

De groei van het bedrijf levert op zich al sociale impact op omdat er weer meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk konden in 2022. De schaduwzijde daarvan is dat het aantal vaste contracten op 69% bleef steken, tenminste als je de onbepaalde afzet tegen de bepaalde contracten. Als je het totaal aantal medewerkers als referentiepunt zou nemen, staat deze indicator op 95%. Het is Rosa Novum-beleid om nieuwe mensen een jaarcontract aan te bieden. Als het goed gaat, volgt daarna een vast contract.

Indicatoren

De indicatoren waarmee Rosa Novum sociale impact meet, zijn afgeleid van de missie van Rosa Novum: het bieden van betekenisvol werk en ontwikkelkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in groenonderhoud. Ze staan uitgebreid toegelicht in het jaarbericht. Groei in het aantal werkenden met een vast contract is er een evenals het aantal lerenden, medewerkerstevredenheid en ziekteverzuim.

Medewerkerstevredenheid

De medewerkerstevredenheid is in 2022 voor het eerst digitaal gemeten met aanvullend kwalitatief onderzoek via een ploeggesprek. Er kwamen twee aandachtspunten uit: het werk wordt als fysiek zwaar ervaren en de voormannen vinden het mentaal zwaar. Maar iedereen beveelt Rosa Novum aan als werkgever! Belangrijkste redenen zijn:
– je krijgt ruimte om te leren/ je te ontwikkelen
– goede sfeer, gezelligheid
– er is begrip voor je persoonlijke situatie/je krijgt hulp
– je mag fouten maken, je mag weer opnieuw beginnen
– stabiliteit/zekerheid/vaste werktijden
– afwisselend werk

Ziekteverzuim

We hebben ons in 2022 zorgen gemaakt over ons ziekteverzuim. Het percentage steeg van 5,8% (waarin al een stijging zat tov 2020) in 2021 naar 8,4% in 2022. Het lang verzuim, vooral onder oudere werknemers, verklaart het verzuimpercentage. Als we kijken op persoonsniveau, is er geen sprake van beïnvloedbare factoren, het gaat om ernstig zieke mensen. Het aantal verzuimmeldingen is ook gestegen maar veroorzaakt slechts een klein deel van het totale verzuimpercentage. Kortom, er is geen aanleiding om ons toch al actieve verzuimbeleid aan te passen. De stijging van het ziekteverzuim past in een landelijke trend over alle sectoren heen. In de de sociale werkvoorziening, een sector die qua doelgroep lijkt op Rosa Novum,  is het verzuimpercentage gemiddeld 14,5% (202) en ook daar is sprake van een jaarlijkse stijging.

Het hele jaarbericht kunt u lezen via deze link: Jaarbericht Rosa Novum 2022