Groei in impact, onderzoek naar het succes van sociale ondernemingen

Er zijn steeds meer sociale ondernemingen in arbeidsparticipatie. Hoe doen deze bedrijven het? Van welke succesfactoren en belemmeringen is er sprake? De Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim/Flevoland onderzochten 20 sociale ondernemingen op de factoren die verdere groei in impact op arbeidsparticipatie beïnvloeden.

Wat opvalt uit de 20 cases is dat ambitie van de betrokken ondernemers essentieel is. Want met een louter sociale doelstelling red je het niet als ondernemer. Er moet gewoon geld verdiend worden, anders kan er ook geen continuïteit worden geboden aan medewerkers. Opschalen van de onderneming is dan ook van groot belang en één van de grootste uitdagingen te zijn voor sociale ondernemingen.

Succesfactoren

Een voorwaarde die bij alle cases aanwezig is, is dat er sprake is van een bewezen businessmodel. Een goede concurrentiepositie en focus op de winstgevendheid zijn net zo belangrijk als de sociale doelstelling. Zoals een van de ondernemers zegt: “Het is niet impact first zoals Social Enterprise Nederland zegt, het is impact én winst. Anders lukt het niet.”
Andere factoren de in de cases naar voren komen zijn:

  • een goed netwerk (lokaal en landelijk)
  • profilering als sociaal bedrijf
  • kwaliteit middenkader
  • toenemende vraag, bewustzijn en de gunfactor van klanten
  • samenwerking met gemeente
  • vrije publiciteit
  • bemensing, instroom van medewerkers
  • fysieke infrastructuur en goede locatie

Veel van de factoren gelden ook voor ‘gewone’ ondernemingen. En dat is eigenlijk wat het onderzoek onderstreept. De sociale doelstelling kan alleen centraal staan als de onderneming commercieel en financieel op orde is!

Laat je inspireren door deze 20 sociale ondernemers en lees over hun ervaringen